Συσκευασίες

ProlactiNO

30 δισκία

Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν αυτούσια, είτε να αναμιχθούν με την τροφή.

ProlactiNO

Large breed

40 δισκία

Η μεγάλη ποσότητα των συστατικών δεν επιτρέπει άλλη μορφή, όπως η twist off κάψουλα. Επομένως, για τέτοιες ποσότητες συστατικών προτιμούνται οι ξηρές δισκιοποιημένες μορφές. Τα δισκία χορηγούνται ολόκληρα ή μισά.