Συσκευασίες

prolactino

ProlactiNO

30 δισκία

Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν αυτούσια, είτε να αναμιχθούν με την τροφή.

ProlactiNO

Large breed

40 δισκία

Η μεγάλη ποσότητα των συστατικών δεν επιτρέπει άλλη μορφή, όπως η twist off κάψουλα. Επομένως, για τέτοιες ποσότητες συστατικών προτιμούνται οι ξηρές δισκιοποιημένες μορφές. Τα δισκία χορηγούνται ολόκληρα ή μισά.

prolactinolarge
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search